Wie zijn wij?


SKM is een professionele kinderopvangorganisatie met onder andere een gastouderbureau (GOB). In die hoedanigheid zorgen wij voor de bemiddeling en gastouderopvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.    
 
SKM ziet het opvoeden van kinderen niet alleen als taak voor de vraagouders/verzorgers, maar ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vraagouders en gastouders. 
 
De persoonlijke ontwikkeling van het gastkind staat hierbij centraal en is ons eerste speerpunt. Ieder kind is uniek, en moet zich in zijn of haar eigen tempo kunnen en mogen ontwikkelen. Onze gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Een professionele, snelle en laagdrempelige ondersteuning vanuit SKM vinden wij daarbij belangrijk. 
 
Het welbevinden van het gastkind is het tweede speerpunt van SKM. De gastouders scheppen een klimaat waarin een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om een kind de mogelijkheid te geven zich te laten ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze vanzelfsprekend.