Professionaliteit

 
Ouders moeten er van op aan kunnen dat de kwaliteit van de gastouderopvang te allen tijde ge(waar)borgd is. Het pedagogisch beleidsplan van SKM biedt vraagouders en gastouders inzicht in de pedagogisch grondbeginselen die wij als gastouderbureau belangrijk vinden en die vanuit de overheid worden opgelegd. Het vormt de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. SKM toetst zijn beleidsplan continu aan vigerende regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang wat kan leiden tot het bijstellen van het pedagogisch beleid.
 
Daarnaast hecht SKM veel waarde aan veiligheid, hygiëne en kwaliteitseisen die wij stellen aan onze gastouders. De gastouders zullen in de gelegenheid worden gesteld om relevante cursussen te volgen die de kwaliteit veiligheid en hygiëne bevorderen. Hiervoor is het mogelijk samen te werken met een cursusleider EHBO of Eerste Hulp aan Kinderen, een huisarts, een orthopedagoog, Remedial Teacher, kindercoach of een andere deskundige.  Vraagouders kunnen gratis of tegen een redelijk tarief deelnemen aan deze cursussen.    
 
Indien u meer informatie wenst over het pedagogische beleid van SKM, kunt u contact opnemen met de directie.