Oudercommissie

 

Wij geven ouders de gelegenheid om mee te denken en te beslissen bij een aantal beleidszaken. Zij vertegenwoordigen de oudercommissie en vergaderen vier keer per jaar.

Doel van de oudercommissie:

  • De belangen van de kinderen en de ouders behartigen
  • De belangen van de ouders behartigen bij de directie van SKM
  • De ouders vertegenwoordigen
  • Adviseren ten aanzien van kwaliteit

DEZE DOELEN ZIJN VASTGELEGD IN HET REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU SKM

HEEFT U VRAGEN, OPMERKINGEN EN/OF IDEEËN?
Laat het ons weten! Mail: oc@gob-skm.nl

Voor meer informatie
www.boink.info
Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.