Tarieven

Naam Pakket

Tarief per uur

Uitleg

KDV vaste afname

€ 7,75

Wanneer u wekelijks dezelfde afname heeft, meldt u uw kind aan bij dit pakket. Bij de opmerkingen geeft u aan welke tijdstippen u precies nodig heeft. U kunt hier ook het aantal weken doorgeven dat u dit pakket denkt jaarlijks te gaan inzetten. Het voordeel van dit pakket is dat uw plaats voor het gehele jaar gereserveerd blijft.

Wanneer u 4 weken vakantie heeft per jaar, vraagt u 48 weken aan.

KDV flex

€ 8,15

Wanneer u een flexibele baan en afname bij SKM heeft, kiest u voor dit pakket. Wanneer u uw kind voor de 20e van de maand voorafgaand aan de opvang aanmeldt, is het tarief 7,75 euro.

Na de 20ste van de maand voorafgaand: € 8,25

Wanneer u na de 20e van de maand voorafgaand aanmeldt, is het tarief 8,25 euro.

Naam Pakket

Tarief per uur

Uitleg

BSO vaste afname

€ 6,80

Wanneer u wekelijks dezelfde afname heeft, meldt u uw kind aan bij dit pakket. Bij de opmerkingen geeft u aan welke tijdstippen u precies nodig heeft.

BSO vakantie

€ 6,80

Hierbij geeft u aan hoeveel weken per jaar u verwacht vakantie opvang nodig te hebben. De dag(delen) die u hierbij uitkiest, worden voor u gereserveerd, maar kunnen onder het ruilbeleid nog worden gewisseld.

BSO flex

€ 7,00

Wanneer u een flexibele baan en afname bij SKM heeft, kiest u voor dit pakket. Wanneer u uw kind voor de 20e van de maand voorafgaand aan de opvang aanmeldt, is het tarief 6,95 euro.

Na de 20ste van de maand voorafgaand: € 7,50

Wanneer u na de 20e van de maand voorafgaand aanmeldt, is het tarief 7,50 euro.

Sinds 2005 keert de belastingdienst een tegemoetkoming uit aan ouders voor de kosten van kinderopvang. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen.

Hoe hoog de tegemoetkoming voor u is, kunt u bereken op http://www.kostenkinderopvang.nl

LRKP nummer
Kinderdagverblijf: 186154094
Buitenschoolse opvang: 189943841

LET OP – BELANGRIJK VOOR OUDERS DIE KINDEROPVANGTOESLAG WILLEN ONTVANGEN!!

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin u voor het eerst kinderopvang heeft afgenomen. Op deze manier loopt u geen enkele maand kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld: uw kind gaat vanaf 2 november 2015 naar de kinderopvang. De ouder moet dan uiterlijk 28 februari 2016 de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen. Op deze manier keert de belastingdienst de kinderopvangtoeslag, met terugwerkende kracht, voor alle afgenomen maanden uit. Als de ouders wachten met aanvragen tot 31 maart 2016, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag voor november 2015, maar wel, met terugwerkende kracht, voor de maanden december 2015 en januari, februari en maart 2016.

Tarieven voor de tussenschoolse opvang

Het tarief voor de tussenschoolse opvang bedraagt €2,50 per keer dat uw kind overblijft. Wij incasseren maandelijks het totaalbedrag via automatische incasso. Dit bedrag is logischerwijs het aantal dagen dat uw kind die maand gebruik heeft gemaakt van de TSO vermenigvuldigd met €2,50. Aan het eind van elke maand krijgt u een overzicht met de afgenomen TSO-dagen toegestuurd.