Oudercommissie

 

Wat is een oudercommissie?
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie?
Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met SKM de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrechten) van de oudercommissie die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Het gaat over jóuw kind
SKM doet haar uiterste best om te zorgen dat kinderen zich goed voelen. En dat jij als ouder tevreden bent met onze diensten. Daarom horen we graag jouw mening. Het gaat tenslotte over jóuw kind.

Vind je dat er iets beter kan? Heb je een goed idee? Laat het ons weten! Wil je actiever betrokken zijn? Word dan lid van de oudercommissie. Stuur ons dan een mail: oc@skmzegge.nl

Leden oudercommissie:

  • Saskia Aanraad (voorzitter)
  • Marissa Willemse
  • Daisy Uijttenboogaard
  • Bart Doggen
  • Sabine Schuurbiers