Klachtenprocedure

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang en daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, een meningsverschil met een medewerker, of een klacht? Dan kunt u bij ons terecht. Wij willen u vragen om in eerste instantie in gesprek te gaan met de betreffende medewerker, of met de leidinggevende. Uiteraard kunt ook een lid van het bestuur benaderen en hen vragen te bemiddelen. Zij zijn bereikbaar via het volgende mailadres: bestuur@skmzegge.nl.

Levert het eerste gesprek niet het gewenste resultaat? Wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u een suggestie of wens die u wilt doorgeven, waarvoor een gesprek niet noodzakelijk is? Dan kunt u gebruik maken van  het wensen/klachtenformulier. Tot slot heeft u ook de mogelijkheid om uw klacht door te geven aan één van de leden van onze oudercommissie. Zij zijn bereikbaar via het volgende mailadres:  oc@skmzegge.nl.

Klik hier voor het klachtenregelement van SKM.