Het bestuur

Drie enthousiaste, betrokken professionals vormen als vrijwilligers het bestuur van Stichting Kinderopvang Mariadonk. Zij stellen het beleid vast en houden toezicht binnen de organisatie. Het bestuur werkt onbezoldigd: alleen kosten, gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie, en de wettelijke vrijwilligersvergoeding worden vergoed.

Samenstelling bestuur:

  • K. van Greevenbroek (voorzitter / algemeen directeur)
  • dr. D. Landstra (secretaris)
  • S. de Barbanson BBA (penningmeester)