Kinderdagopvang

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Veiligheid, vertrouwen en een royaal activiteitenaanbod. Dat is wat we kinderen van 0 tot 4 jaar iedere dag bieden bij onze kinderdagopvang. Onze medewerkers hebben persoonlijke aandacht voor de kinderen en creëren een sfeer waarin zij leren om spelenderwijs met elkaar om te gaan. Ons lokaal is ingericht met gevarieerd en uitdagend spel- en ontwikkelingsmateriaal. Zo werkt uw kind aan zijn/haar ontwikkeling op de allerleukste manier: door te spelen.

De dagindeling van de baby’s is volledig aangepast aan hun leef-, eet- en slaappatroon. Naarmate de kinderen groter worden, gaan ze meer deelnemen aan het ritme van de groep. Dit betekent samen eten, samen opruimen, samen afspraken maken, het samen gezellig maken en natuurlijk samen spelen. Zo leren de kinderen spelenderwijs om met elkaar de wereld te ontdekken. Deze vaardigheden versoepelen de overgang naar de basisschool.

Wij werken met een VVE-methode op onze kinderdagverblijven. Wanneer we in het gebouw van een basisschool zitten, werken we met de methode die het beste past bij de doorgaande leerlijn van die basisschool. Zo werken we in Zegge met Peuterplein. Deze methode sluit aan op het Kleuterplein dat de basisschool in de kleuterklassen gebruikt. Peuterplein, maar ook andere VVE gecertificeerde programma’s zoals Piramide, zijn educatieve methodes die spelen, werken en leren combineren. Op die manier stimuleren de methodes kinderen in hun ontwikkeling op de dagopvang. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd om met de VVE-methodes te werken.

Janneke Veraart
Meewerkend leidinggevende
Beleidsmedewerker

Samantha Bregonje
Pedagogisch medewerker

Justyna Saczuk
Pedagogisch medewerker

Kelly Nugteren
Pedagogisch medewerker

Ilona de Jong
Pedagogisch medewerker

Sonja de Ridder
Pedagogisch medewerker