Gastouder worden

Bij aanmelding als gastouder ontvangt u een 

EHBO Kinder Verbandtrommel * 

Thuis werken met kinderen, iets voor U?

Heeft u plezier en ervaring in het omgaan met kinderen? Heeft u tijd en ruimte om de zorg voor kinderen te combineren met uw eigen gezin? Bent u bereid (bij)scholing te volgen? Dan bent u waarschijnlijk geknipt voor het werk van gastouder via gastouderbureau SKM! U heeft dan een professionele organisatie achter zich waarop u altijd kunt terugvallen. 

U vangt binnen uw gezinssituatie één of meerdere kinderen op waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Voorlezen, knutselen of lekker naar buiten? De gewone dagelijkse dingen kunnen met en voor kinderen al een feest zijn en u levert hiermee een positieve bijdrage aan hun ontwikkeling.

Ook het contact met de ouders maakt een belangrijk deel uit van uw werk. Gastouderbureau SKM begeleidt u bij het maken van heldere afspraken, biedt trainingen t.a.v. de communicatie met ouders en ondersteunt u bij eventuele (opvoedings)problemen. Als gastouder bij SKM staat u er nooit alleen voor!

Gastouderbureau SKM vraagt van haar gastouders te werken binnen de regels van de Wet Kinderopvang. 

 

Onze criteria

 • minimaal het mbo-2 diploma Helpende Welzijn
 • certificaat Kinder-EHBO
 • op de hoogte te zijn van de Meldcode Kindermishandeling
 • alle volwassenen die op uw woonadres staan ingeschreven moeten een geldige VOG kunnen overleggen.  
 • uw woning moet veilig en hygiënisch zijn en er moet voldoende ruimte zijn voor kinderen om te spelen, te eten en te slapen
 • u moet voldoen aan de pedagogische doelen volgens het beleidsplan van SKM

Als u aan alle eisen voldoet, melden wij u aan bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Na een bezoek door een GGD-inspecteur bij u thuis wordt u in het register  opgenomen. Als aspirant-gastouder kunt u bij alles rekenen op begeleiding door de bemiddelingsmedewerker.

 

Gastouders staan er bij SKM nooit alleen voor! 

Gastouders doen zelfstandig werk. Bij SKM kunnen zij de ondersteuning verwachten van een professionele organisatie die goed thuis is in alle facetten van de gastouderopvang. Naast de verantwoordelijkheid voor de kinderen vervult de gastouder ook een belangrijke rol in het contact met de ouders.

De vaste bemiddelingsmedewerker begeleidt de gastouder bij dit alles door o.a. te helpen heldere afspraken te maken bij de start van de opvang, de gastouder regelmatig te bezoeken en beschikbaar te zijn voor advies.

Gastouderbureau SKM onderscheidt zich door voortdurend te investeren in het netwerk van gastouders door hen steeds weer de mogelijkheid te bieden zich als professioneel gastouder (verder) te ontwikkelen. Gastouders staan er bij SKM nooit alleen voor!

 

De rol van SKM voor gastouders

 • werving, selectie en inschrijving van de gastouder 
 • zorgdragen voor scholing en registratie van de gastouder
 • faciliteren van het kennismakingsgesprek met de gastouder 
 • formalisering van de opvang in een koppelingsgesprek in het bijzijn van de bemiddelingsmedewerker
 • jaarlijks evaluatiegesprek in het bijzijn van gastouder, ouder en bemiddelingsmedewerker en verslaglegging daarvan
 • tweemaal per jaar een huisbezoek door de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder met o.a. uitvoering van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 
 • bemiddeling bij eventuele (pedagogische) problemen
 • advisering, verzorging offerte en contracten
 • facturering en verzorging van de maandelijkse betaling aan de gastouder en een financieel jaaroverzicht voor gastouders en ouders.

 

De pluspunten van SKM voor gastouders

 • Lage bureaukosten. Als gastouder houd je onder aan de streep meer over
 • Bepaal je eigen uurtarief. Dit kan zelfs per vraagouder
 • Voor kleine contracten zijn de bemiddelingskosten € 1,00 per uur per kind 
 • Of € 32,50 per gezin per maand   
 • persoonlijke benadering van ouders en gastouders en het aanbieden van extra trainingen in onze eigen trainingsruimte
 • (indien mogelijk) regelen van vervangende opvang in geval van ziekte of vakantie van de vaste gastouder
 • gratis uitleenservice voor freelance-gastouders voor bijvoorbeeld bedjes en buggy’s
 • we brengen vier keer per jaar een nieuwsbrief uit
 

De TOPPING’S van SKM

Ongevallenverzekering voor de kinderen bij gastouders

De ongevallenverzekering keert uit wanneer een kind tijdens de opvang door een ongeval komt te overlijden of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. 
 
Het verzekerd bedrag bij overlijden bedraagt € 10.000,-. Het maximum verzekerd bedrag voor blijvende in validiteit 
bedraagt € 25.000,-. De hoogte van dit laatste bedrag is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 
De premie bedraagt € 5,- per kind per jaar. 
 
Ongevallenverzekering voor de gastouders
Net als de werknemers kunnen ook de gastouders worden meeverzekerd op de collectieve ongevallenverzekering van SKM. 
 
Het verzekerde bedrag bij overlijden bedraagt € 15.000,-. Het maximum verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit 
bedraagt € 30.000,-. De verzekeringsdekking is 24 uur per dag van kracht.
 
De premie bedraagt € 15,- per gastouder per jaar.
 
 • SKM-korting: educatieve materialen aanschaffen bij Heutink
 • Voordelig SKM werkkleding (optioneel en is geen verplichting)
 • Korting bij AL Raad en partners bij IB belasting
 

Enthousiast geworden?

We staan te springen om nieuwe gastouders! Voldoe je aan de selectiecriteria schrijf je dan in
of vraag extra informatie aan. Wie weet is deze nieuwe uitdaging dichterbij dan je denkt.

* Vraag naar de voorwaarden